Køkken

Køkkenet i forsamlingshuset trænger til en “ordentlig omgang” og må idag derfor ikke bruges erhvervsmæssig.

Skiftende bestyrelser har i snart mange år søgt fonde og andet for at få råd til at renovere køkkenet i forsamlingshuset.

Nogle udlodninger fra fonde er tidsbegrænsede, så for ikke at gå glip af noget, har bestyrelsen besluttet at starte renoveringen i starten af august i år. Så håber vi at få den sidste del af økonomien på plads.

Vi søger stadig fonde og private som firmaer er også meget velkomne til også at støtte:    MobilePay nr.  87924    eller    reg.nr  2680  kontonr.  8474636950  på forhånd tak.

Selve renoveringen kræver håndværkere, men rydning af alt inventar, fjernelse af gulv – ca 40 cm ned – og rester af skorsten skal vi om muligt selv fjerne forhåbentligt sammen med en hel del frivillige hjælpere.

Tilmeld dig gerne som hjælper på tlf.  2548 4412