Borgerforeningen

Generalforsamling 2023 afholdes den 22. marts kl. 19.00 i Forsamlingshuset

Dagsorden generalf. 2023

Bestyrelsen:

Formand:               Jens-Anders Eriksen       tlf.  2330 1882

Næstformand:     Lene Marcussen               tlf.  2076 7469

Kasserer:                Carl Nielsen                       tlf.  2284 4348        kassereren@bjerreby.dk

Sekretær:                Randi Eriksen                  tlf.  2342 4007

Best.medlem:        Nancy Petersen               tlf.  2291 3419

Best.medlem:        Mikkel Andersen             tlf.  3036 4205

Best.medlem:        Tommy Mortensen         tlf.  5150 4621

Udlejning:               Randi Eriksen                   tlf.  2548 4412 – best efter kl. 18.00

Bankkonto:             2680  –  8474 636 950

MobilePay:              87924

Love og Vedtægter

Medl.blad 2023

Årligt medlemskontingent 2023:

Husstand:                                120 kr

Enlig eller pensionist(er):  60 kr

Medlemskort kan købes eller forny’s hos bestyrelsen, evt.  bestilles på tlf 2548 4412, eller overfør betalingen til konto  2680  –  8474 636 950, eller MobilePay nr.  87924 .  Skriv altid din (jeres) egen aderesse  f.eks. “Bjerrebyvej 66”  –  på forhånd tak.