Borgerforeningen

Generalforsamling 2019  blev afholdt i forsamlingshuset onsdag den 20. marts kl. 19.00.

Bestyrelsen:

Formand:           Jens-Anders Eriksen       tlf.  2330 1882

Næstformand:  Lene Marcussen              tlf.  2076 7469

Kasserer:            Carl Nielsen                     tlf.  2284 4348        kassereren@bjerreby.dk

Sekretær:            Randi Eriksen                  tlf.  2342 4007

Best.medlem:    Nancy Petersen               tlf.  2291 3419

Best.medlem:    Mikkel Andersen             tlf.  3036 4205

Best.medlem:    Tommy Mortensen         tlf.  5150 4621

Udlejning:           Randi Eriksen                   tlf.  2548 4412 – best efter kl. 18.00

Bankkonto:         2680  –  8474 636 950

MobilePay:          87924

Love og Vedtægter

Medl.blad 2019

 

Medlemskontingent 2019:

Husstand:                         120 kr

Enlig eller pensionist(er):  60 kr

Medlemskort kan købes hos bestyrelsen, evt.  bestilles på tlf 2548 4412, eller overfør betalingen til konto  2680  –  8474 636 950, eller MobilePay nr.  87924 .  Skriv altid din (jeres) egen aderesse  f.eks. “Bjerrebyvej 66”  –  på forhånd tak.